Svartbäcksgatan 43 A

Uppsala

753 16

Sverige

Jag är en Internationellt Certifierad Coach  (ICC) och Lic. Mentaltränare och har utbildning från Ledarhögskolan Uneståhl Education.
Med min kompetens kommer jag att hjälpa dig hitta din inre motivation och drivkraft för din personliga utveckling  oavsett om du idrottar, är företagsledare, chef eller att du bara känner att du vill utvecklas och komma vidare i livet.                            

Coachningen är hjälp till självhjälp, där vi tillsammans återskapar och finner din inre ledare och motivation.
Jag använder mig av cybernetikmodellen med positiv coachning.

Du besitter redan de resurser du behöver, genom coachningen skapas kognitiv omstrukturering som skapar och ger nya krafter.