Svartbäcksgatan 43 A

Uppsala

753 16

Sverige

Vitsord från Sara Pärleros

Kent har en fin meritlista.
Han är

  • Certifierad Mental Coach 
  • Certifierad NLP Master
  • Certifierad Mental Training Master
  • International Certifierad Coach
  • Certifierad Mindfulness Instructor
  • Hypnos Tränare
  • Aikido 2:dan
Kent föreläser inom mental träning och hur vi lär oss själva till ett bättre tänkande och bättre liv.

Kent har utvecklat den mentala träningen med Human Nutrion om hur kosten påverkar oss mentalt, vilket ger en mer holistisk bild för självutveckling och självförståelse. Då jag själv är utbildad NLP/KBT/MI Coach så kan jag hålla med Kent om att kärnan i coaching är att hjälpa till förändring och hitta möjligheter till förändring. Att medvetet bygga upp medvetenhet som skapar val som leder till förändring. Att stödja personer och grupper för att nå den nivå att bli som de vill nå."

Sara Pärleros


Kent Palmgren Lic.Mentaltränare