MIN VISION/MISSION

EN FRISKARE OCH MER VÄLMÅENDE VÄRLD

Vi lever längre än någonsin, men är tröttare och mer stressade. Vi äter näringsfattig mat och blir konstant exponerade för skadliga ämnen genom luft, vatten och produkter vi använder i vår vardag. Kronisk sjukdom och odiagnostiserade symptom blir allt vanligare, och det är svårt att få svar på var problemet ligger genom den traditionella sjukvården. Men det finns saker vi kan göra själva för att må bättre och få en bättre helhetshälsa och ökad livskvalitet.

MISSION

Att öka människors medvetenhet om vilka resurser som vi besitter och kan utnyttja.

Min vision är att bidra till en friskare och mer välmående värld och att det hela börjar på individnivå, en frisk människa kan bidra och hjälpa andra, ökar vi tillsammans det kollektiva välmåendet kommer hela samhället att må bättre, med ökad glädje och immunförsvar. Välmående människor ger ett robustare samhälle och med ökad resiliens.