Mentalträningen

För att skapa förändringar och för att de ska bli bestående krävs det daglig träning under period av 36 dagar får du grunderna till att fortsätta din resa till ett bättre liv. 

För att erhålla KOMPETENS krävs det SKATE:

 • Skicklighet - att göra det man är bra på.
 • Kunskap - att veta hur man ska göra för bästa resultat.
 • Attityd - att ha rätt inställning för bästa resultat
 • Träning - "Jag vet inget om tur. Bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag." – Ingemar Stenmark
 • Erfarenhet - kommer av uppreningar "I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times."   - Bruce Lee

Kontakta mig för ett komplett träningsprogram.
Introduktion Mentalträning  3600,- inkl.
Ljudfiler grunder mentalträning ca. 20 minuter/program för daglig träning.

 • Avspänning Mp3
 • Tanke kontroll Mp3
 • Det mentala rummet Mp3

Kompendie Mentalträning

 • Startfrågor
 • Daglig träningsdagbok under 30 
 • Slutfrågor
 • Utvärdering 

Målinriktad mental träning - MMT

innehåller förutom momenten avspänning och koncentration alltså även mentala föreställningar om egna meningsfulla mål. Det kan handla om allt ifrån enkla mentala förberedelser inför arbetsdagen till personliga livsmål.

När du visualiserar, det vill säga ser dig själv i olika situationer, ställer kropp och sinne in sig på att uppfylla det du föreställer dig. Eftersom nervsystemet har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation du föreställer dig, kan du med visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat genomförande av det du önskar. I hjärnan lagras på detta sätt minnen av framtiden.

Sammanfattning mentala färdigheter

 1. Väljer och upprätthåller en positiv attityd.
 2. Upprätthåller en hög nivå av inre motivation.
 3. Ställer höga, realistiska mål.
 4. Hanterar människor på ett effektivt sätt.
 5. Pratar positivt om och med sig själv.
 6. Använder positiva mentala bilder.
 7. Hanterar ångest effektivt.
 8. Hanterar sina känslor på ett effektivt sätt.
 9. Bibehåller koncentrationen.
 10. Livsförändringar som skapar ett liv med kontroll