Svartbäcksgatan 43 A

Uppsala

753 16

Sverige

Coaching

Coachningen är hjälp till självhjälp, där vi tillsammans återskapar och finner din inre ledare och motivation.
Jag använder mig av cybernetikmodellen med positiv coachning.
Du besitter redan de resurser du behöver, genom coachningen skapas kognitiv omstrukturering som skapar och ger nya krafter.


Vad gör en mentalcoach?

En mental coach jobbar i stora drag med sådant som kan hålla tillbaka utveckling för klienten.Med hjälp av en mental coach kan du skapa bättre insikt som bidrar till att du kan ta till dig kunskap som tidigare har kan hållit dig tillbaka från att nå din fulla potential.

Detta sker med olika tekniker, ett arbetssätt för en mental coach kan vara att ställa personliga och specifikt riktade frågor som du själv tidigare ej bemött. Svaren på dessa frågor fungerar som en vägledning för coachen att ge dig mer insikt. Det är viktigt att coachen inte ger svaren på allt utan istället låter dig komma fram till svaren själv då detta bidrar till din mentala utveckling.