Svartbäcksgatan 43 A

Uppsala

753 16

Sverige

Föreläsning/Utbildning/Fortbildning

Mänskliga Faktorer
I de flesta organisationer finns ett ansvar hos den enskilde att inta rätt inställning och attityd i arbetet i kontext av det självklara och uppenbara i att vi alla är människor med fel och brister. Medarbetare förväntas bete sig på ett sätt som inte skadar förtroende vare sig inom eller utanför den egna organisationen, något som alltså är starkt förknippat med olika attityder kopplat till en specifik roll. Normer och värderingar är hörnstenar som inte enbart speglar de etiska regler som ska gälla i hela organisationen utan fungerar även som en länk mellan människa, organisation och allmänhet. I en organisation såsom exempelvis.
Inom Aviation blir detta extra viktigt mot bakgrund av de höga krav på säkerhet som präglar verksamheten.
I detta är Human Factors det ämnet som utgör en bas för arbetet med sådana frågeställningar.


Fokuserad närvaro
Neuroledarskap
 

Samtliga föreläsningar är när och där de behövs - kontakta för tidsbokning och information