Sök aldrig nöje för nöjets egen skull

Som människor kan vi bli olyckliga när vi blir missnöjda med vad vi har och söker därför ständigt efter mer för att dämpa olustkänslor och tomhet, det leder till att vi börjar söka nöje för nöjes egen skull, vi försätter oss i en oändlig krets av önskningar som bara är tillfälliga för att dämpa känslor som vi behöver uppleva och vi känner oss nöjda bara under upplevelsen, när upplevelsen är över återkommer olustkänslorna.

Som du vet så varar inte känslor för evigt, innan du vet ordet av är du tillbaka till att önska igen och igen och igen…

Det betyder inte att du inte ska ha roligt och njuta av nöje när du upplever det.

Det betyder bara att du inte ständigt ska söka njutning för sin egen skull, bara för att du upplever tomhet och känslolöshet, acceptera dina känslor och att det även finns dagar som kan kännas jobbiga, men det är under de dagarna vi reflekterar över saker och får oss att utvecklas och växa som människor

Du ska uppskatta vad du har i varje ögonblick oavsett vad det är, det som är det är och det finns väldigt mycket att vara tacksam över.

I och med detta kommer du inte heller att vara olycklig när du inte upplever nöje.

Du kommer att inse att alla dagar har betydelse så länge du kan inse att allt har ett syfte.