Resilience

cooltext1369744205png
S
KAPA  GODA RELATIONER  
med nära familjemedlemmar, vänner eller andra är viktigt. Att ta emot hjälp och stöd från dem som bryr sig om dig och kommer att lyssna på dig stärker motståndskraften hos dig. Vissa människor tycker om att vara aktiva i medborgargrupper, tro-baserade organisationer, eller andra lokala grupper som ger socialt stöd och kan hjälpa till med att återfå hopp. Sök dig till människor som är stödjande och hjälpande, välj ditt umgänge.

 


resiliensjpg

UNDVIK ATT SE KRISER SOM OÖVERSTIGLIGA PROBLEM. Det går inte att ändra det faktum att mycket stressande händelser inträffar, men du kan ändra hur du tolkar och svarar på dessa händelser. Försök att se bortom nuet till hur framtida omständigheter kan vara lite bättre. Notera några subtila sätt som du redan har något som gör att du bättre kan hantera svåra situationer.   Se ljust på framtiden och förvänta dig det bästa av den. 

ACCEPTERA ATT FÖRÄNDRINGAR ÄR EN DEL AV LIVET. Vissa mål kanske inte längre är uppnåeliga till följd av ogynnsamma situationer och förhållanden, släpp dem och sätt nya mål, det viktiga är att ha attraktiva mål att gå mot. Att acceptera omständigheter som du inte kan ändra hjälper dig att fokusera på omständigheter som du kan förändra.

imagespng


GÅ FÖR DINA MÅL. Utveckla realistiska mål. Gör något regelbundet, dagligen, som tar dig mot dina mål, även om det verkar som en liten prestation så är det viktigt att du bara fortsätter mot dina mål. Istället för att fokusera på uppgifter som verkar ouppnåeliga, fråga dig själv, "Vad kan jag  åstadkomma idag som hjälper mig att gå i den riktning jag vill gå?" 

VIDTA BESLUTSAMMA ÅTGÄRDER. Agera på ogynnsamma situationer så mycket du kan. Vidta beslutsamma åtgärder, snarare än att fly från problem och det som är jobbigt, att önska och tro att de bara skulle försvinna är bara att lura dig själv.

LETA EFTER MÖJLIGHETER ATT LÄRA KÄNNA DIG SJÄLV. Människor som lär sig något om sig själva finner att de vinner i respekt till sig själva som ett resultat av motgångar. Många människor som har upplevt tragedier och umbäranden har skapat bättre relationer, en större känsla av styrka även när de känner sig sårbara, ökad känsla av egenvärde, en mer utvecklad andlighet och ökad uppskattning för livet.

 

resiliens_paradigme_psykologijpg

VÅRDA EN POSITIV SYN PÅ DIG SJÄLV. Att utveckla förtroendet för din förmåga att lösa problem och lita på dina instinkter och förmågor som hjälper till att bygga din motståndskraft. 

SE SAKER FRÅN ETT NYTT PERSPEKTIV. Även när du står inför mycket smärtsamma händelser, försök att överväga den stressiga situationen i ett bredare sammanhang och håll ett långsiktigt perspektiv. Undvik att blåsa upp händelsen i en större proportion än vad de är.

UPPRÄTTHÅLL EN HOPPFULL ATTITYD. En optimistisk syn gör att du kan förvänta dig att bra saker kommer att hända i ditt liv. Försök visualisera vad du vill, snarare än att oroa dig för vad du fruktar. Kom ihåg att det du lägger fokus på kommer du att få.

 

 IMG_1728JPG

TA HAND OM DIG SJÄLV. Uppmärksamma dina egna behov och känslor. Delta i aktiviteter som du tycker om. Motionera regelbundet. Ta hand om dig själv se till att hålla ditt sinne och kropp i trim för att kunna hantera situationer som kräver motståndskraft.  Hitta de sätt som fungerar bra för dig som är en del av din egen personliga strategi för att bygga resiliens. Bygg dina tre pelare starka Kropp, Sinne och Själ. Ät den kost som din kropp ska ha och ha styrka att avstå från det som skadar din kropp, tan hand om och vårda din själ och dig själv, meditera och bli din egen ledare i alla situationer, det leder till att du ska vara vaksam och snäll mot dig själv och släpp inte inte en enda negativ tanke, tillåt inte dåliga tankar få växa, ta kontrollen över dina tankar, ta kontrollen över ditt liv.
84375229-6REmmjpg