Morgonmentalträning

Varje morgon är en ny dag och vi har alla en möjlighet att skapa dagen som vi vill ha den, om vi nu vet hur vi vill ha den.
Oavsett vad som händer under dagen har vi vår val att bestämma oss på om vi ska agera eller reagera på de som händer. 
Vi har två val:

1. Vi blir till offer för de omständigheter som påverkar oss. Vi reagerar på det som sker omkring oss, vi har inte kontrollen över oss själva eller våra tankar. 

2. Vi tar ansvar över oss själva, vårt beteende, våra känslor och hur vi ska agera i det som händer under dagen, vi tar på oss självledar attityden.  Vi tar kontrollen över oss själva, vårt beteende, vår attityd och våra handlingar.

what-is-resilience-300x200jpg

Vi kan förutbestämma hur vi ska vara under dagen, det som i grunden styr våra tankar och reflektioner är vad vi har förprogrammerat oss till att göra, det ligger i vårt undermedvetna.
Om du har hört uttrycket,
"jag är sådan"
eller
"det är så jag är och det går inte att ändra på"

Då har du träffat på rigida stereotyper som har fastnat i en norm, sanningen är den att vi inte är stöpta i en och samma gjutform, vi är flexibla individer. vår hjärna har plasticitet, det vi intalar oss blir vår verklighet, du blir den den du tänker dig att vara. 

VAR DIG SJÄLV , ALLA ANDRA ÄR REDAN UPPTAGNA !!!

Vi blir det vi styr våra tankar mot, vi är levande varelser och vi är individer, vi har våra egna värderingar och övertygelser, stå upp för vem du är, våldför dig inte på dig själv och vad som förväntas av dig, gör det som du förväntar dig av dig själv.
Livet är ditt och det tillhör dig själv, låter du andra ..

meditation-breath-pranayamajpg

Det vi kan göra varje morgon är att bestämma oss för hur vi ska agera under dagen, vi kan ta kontakt med vårt undermedvetna och se klart hur vi vill agera, vi kan förprogrammera beteenden och attityder innan vi hamnar i situationer, sanningen är att vi gör det hela tiden det beror vad
VI FOKUSERAR OSS PÅ, hur vi ser på oss själva, hur vi ser omgivningen och även våra inre värderingar och övertygelser skapar vår verklighet.

Ändrar vi våra inre värderingar och ser att våra övertygelser inte är sanningen så kan vi se allt från ett nytt perspektiv, vi börjar utvecklas som människor och skapar nya sundare värderingar och attityder.

Varje morgon under en månad.

- Bestäm hur du vill vara och hur omvärlden ska vara.. det är du och ingen annan som bestämmer över dig och ditt liv, du kan och får leva precis som du själv vill.

All förändring av din omgivande värld beror på dig och vilka förväntningar du har som du vill uppleva. Det kommer med 100% säkerhet att komma ogillande från omgivningen, eftersom de vill att du ska vara i samma konformativa  form som ALLA ANDRA, människor avskyr det som de inte får kotroll över, vill du leva ett liv med EGENKONTROLL, ta tillvara på dig själv, se till att omge och får det som ger dig ett värdefullt liv.

Ingen kan ge dig dig något, vi är alltid ensamma, rent neurovetenskapligt så beror det mesta  av det vi gör i rent egensyfte, allt vi gör beror på att tillfredsställa våra inre system, vi handlar alltid i egensyftet ATT ÖVERLEVA, när vi har lyckats så får vi dopaminpåslag, vår hjärna är en elektrobiokemisk dator som styr mycket av våra känslor och skapar våra beteenden, allt sker genom hjärnan.
Vi är anatomiskt väldigt lika grisar., förökar oss som rått, har ungefär lika många gener som en ringmask, ändå tror vi att vi står över naturens lagar. När ett enda litet virus skapa kaos i hela världen måste v börja inse att vi har begränsningar och att vi bara är primitiva varelser.