METAMORFOSIS

Förvandlingen från myra till lejon sker genom vilka tankar vi väljer att tänka om oss själva  och hur vi interagerar  korrelativt.

Som lärare, mentaltränare, coach och föreläsare har jag upplevt hur jag påverkar min omgivning och hur jag ständigt kan förbättra mig själv genom att tänka på nytt och annat sätt och hur då korrelationen förändras till det positiva, jag påverkar min omgivning till att påverka mig själv.

4923086_origjpg

Viljan till förändring kan vara stor men har vi inte rätt motivation så kan vi vilja hur mycket som helst. När vi är motiverade till något försvinner alla hinder och allt blir lekande lätt.
Motivationen kommer genom hur och vad vi tänker om de uppgifter vi ska utföra. är vi rädda och oroliga kommer det att påverka resultatet, vi kan till och med bli paralyserade och oförmögna till handling.
Allt kommer från vår hjärna och kan vi styra vår reptilhjärna kan vi även styra våra känslor och handlingar, allt börjar med en tanke.


mental-health-2313430_960_720jpg
Omstrukturering av tankarna till att komma förbi hinder är att skapa en ny känsla inför det som tidigare varit ett hinder, när rädsla och oro byts mot glädje och eufori kommer motivationen, vi gör saker för att vi vill göra inte för att vi måste.

Att byta tankar tar energi , men vi kan göra det smart genom omprogrammering (Metakognition) vi skapar den verklighet vi eftersträvar genom att förprogammering av vårt metaprogram 

Vill du veta mer?

Hör av dig eller boka en tid.

Ha en bra dag
Kent Palmgren