MENTAL TRÄNING ÖVNING.

collage_objectjpg

Lär dig följande grundläggande principer genom vilka din framgångsmekanism verksammar.

Du behöver inte vara datageni eller neurofysiker för använda din egen servomekanism för framgång.

Du behöver inte konstruera en bil för att köra en eller att vara en elektriker för att tända ljuset i ditt rum.

 775-success-01jpg

Men du måste vara bekant med följande, när du memorerat dem kommer de att

kasta "nytt ljus" på vad som ska göras: 
JPEG-bildjpeg

1.     = MÅL

Din inbyggda framgångsmekanism måste ha ett sikte och ett mål.

Detta mål, måste tolkas som "att det redan existerar " antingen i faktisk eller potentiell form.

Den fungerar antingen

(1) genom att styra dig till ett mål som redan finns eller

(2) genom att "upptäcka" något som redan finns.

 pexels-photo-167964jpeg

2.     = TILLIT

Den automatiska mekanismen är ”tele-logisk”; det vill säga, den fungerar på eller måste vara inriktad på ett "slutresultat", ett mål.

Bli inte avskräckt eftersom om medlen för att nå målen inte är uppenbara. Det är funktionen för den automatisk mekanismen att leverera medlen när du avancerar mot ditt mål.

Tänk i termer av slutresultatet, och medlen kommer ofta att ta hand om sig själva.

 4923086_origjpg

3.     = AVSPÄNNING

Var inte rädd för att göra misstag eller för tillfälliga fel.

Alla servomekanismer uppnår ett mål genom negativ feedback eller genom att gå framåt, det finns bara feedback, ingen är bra eller dålig, all feedback är till för att lära och för att göra misstag och omedelbart korrigera kursen.

Automatisk kurskorrigering är en av de många fördelarna med Psyko-Cybernetik.

 pexels-photo-1194196jpeg

4.     = INLÄRNING

All färdighetsinlärning av vilket slag som helst utförs genom ”trial & error”, vi provar oss fram, ibland blir det rätt och ibland blir det fel, du ska mentalt korrigera ditt sikte om du missar och det blir fel, justera siktet varje gång för bättre framgång

Inlärning och fortsatt framgång uppnås genom att glömma tidigare fel, och att minnas det framgångsrika, så att det kan upprepas, framgång föder framgång, lär dig av misstag, släpp dem och gå framåt

 IMG_1728JPG

5.      = GÖR

Du måste lära dig att lita på din kreativa mekanism och låta det utföra sitt arbete

och inte fastna i det genom att bli för bekymrad eller för orolig och tvivla på om det fungerar eller inte, eller genom att försöka forcera det med för mycket medveten ansträngning.

Du måste låta det fungera, snarare än att få det att fungera. Detta är nödvändigt eftersom din kreativa mekanism fungerar i det undermedvetna, och du kan inte "veta vad som händer under ytan. Dess natur är det att arbeta spontant enligt det nuvarande behovet.

Därför kan du inte ta ut garantier i förskott. Allt kommer i drift när du agerar och när du ställer en efterfrågan på det genom dina handlingar. Du får inte vänta med att agera tills du har bevis eller till det ”blir bättre”Du måste agera som om du redan är där, och du kommer att hamna där.

"Gör saker och du kommer att ha makten, "sade Emerson.

Med allt detta i åtanke, välj ett "mål", ställ in ditt sikte mot målet var professionell utan förhalning och börjar varje dag med en organiserad att göra-lista och sluta varje dag när den är klar.

Lägg tio eller femton minuter varje dag under meditation på en mental bild på en idé, gör den från en skiss till en fin detaljerad, helt utsmyckad och färgglad inre bild, lägg till ljud och lukter, känn att du redan är där och har nått fram till din idé eller ditt mål, förstärk känslorna och känn glädjen över ditt resultat och hör vad andra säger och lyft dig själv över allt annat, känn dig oövervinnelig, stark och framgångsrik.

Det hjälper att skriva ut beskrivningar eller göra illustrationer på papper eller att samla relevanta bilder från tidskrifter. Håll bara fast vid tio eller femton minuters sessioner när du stänger ögonen för yttre världen och öppna dem bara för den bildens fortsatta utveckling.


Originalpng

Prova detta lilla experiment i 21 dagar och se vad som händer.