LOVE IS ALL WE NEED

ATT ÄLSKA SIG SJÄLV


resiliens_paradigme_psykologijpg

”Du själv, lika mycket som alla andra i universum,förtjänar din kärlek och tillgivenhet.”

 Buddha

 ”Du måste ha passion för det du gör, för att det är ett hårt jobb att lyckas. Om du inte älskar vad du gör och har kul under tiden, så kommer du att ge upp”.

Steve Jobs

Passion, kärlek och bra medarbetare är Steve Jobs snabba recept på framgång.

Om det låter det orimligt att älska det vi gör, är det då lika orimligt att du kan gå till affären för att handla, bägge sakerna är bara ett verb, som jag tidigare nämnt så är det bara något som vi gör, som att äta och sova.

Om du inte älskar det du gör så försvinner motivationen och resultatet blir bara mediokert, du tappar din excellens.Lekfullhet och kärlek är något som vi hade som barn och som barn var vi oerhört kreativa, med lekfullhet så kan vi läras oss igen att älska saker som vi gör.Det finns evidens på att kreativiteten avtar nästan linjärt med den tid som vi börjar i skolan, skolundervisning är kreativt nedbrytande.

Att älska det vi gör handlar mycket om attityd, har vi attityden till att älska det vi gör och älska människor i vår närhet, kommer livet att älska dig, det är en universell lag.

“The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in.”

Tisdagarna med Morrie

Börja med att älska de små sakerna som du har omkring dig, utvidga zonen successivt till att börja älska alla människor, utöka ständigt din kärlekszon, tills det att du känner vördnad för hela universum.

”LOVE IS ALL WE NEED”

imagesjpeg

 

Det är attityden som leder till seger.

Accepterar vi det faktum att livet i sig själv består av ständiga utmaningar som vi tvingas utkämpa dagligen och i varje stund, så måste vi även acceptera att kampen försiggår såväl på det yttre som i det inre planet.

Det viktigaste är att vi har rätt attityd till det vi gör, när vi har bemästrat våra inre fiender som ständigt hindrar oss från att utföra det vi vill, kommer vi att lära oss älska det vi gör.

 

“A warrior does not give up what he loves, he finds the love in what he does.”

The Peaceful Warrior

 

När du ändå har kommit igång och blivit motiverad att göra saker så ska du göra ditt bästa, det som utmärker en vinnare är att han engagerar sig i uppgiften och gör det bästa efter egen förmåga utan att jämföra sig med andra.

Att älska är ett verb. Kärlek – känslan – är en frukt av att älska.

Bildresultat fr krlek

Reaktiva människor blandar ihop ordet älska med en känsla, att älska har inget med känslor att göra, det är en produkt av Hollywood industrin, där vi får lära oss att vi är en produkt av våra känslor.

Om våra känslor styr våra handlingar är för att vi gett dem tillåtelse att göra det, vi har överlämnat vårt ansvar till våra känslor, vilka styrs från vår primitiva amygdala.

Att vara känslostyrd är att vara ett offer för omständigheterna.

Proaktiva människor gör kärlek till ett verb.

För att få konkreta exempel på kärlek, se då på de som kan ge kärlek villkorslöst de människorna har en inre trygghet och mycket kärlek till sig själva, kan ge kärlek. Kärlek är ett värde som förverkligas genom kärleksfulla handlingar.

Proaktiva människor underordnar känslorna under värderingar. Kärleken, känslor kan alltid återvinnas.Slutsatsen av det hela är att vi kan älska allt så mycket vi vill, det är en attityd och inställning till livet.Ge villkorslös kärlek till människor oavsett hur de agerar mot dig, det är inte deras intention att skada andra (om de inte har en kognitiv rubbning), fortsätt att vara kärleksfull, men bli inte ett offer.

Bildresultat fr krlek

En kärlekshandling är att sätta tydliga gränser, genom att ha ett högt egenvärde kommer du att ge dig själv det bästa och då kommer du även att ha större kärlek till dig själv, vilket är en grund för att kunna ge kärlek, vilket jag tidigare nämnt.’

Ditt egenvärde bestämmer vilka gränser du har och vad du tillåter, du bestämmer själv ditt egenvärde.Med högt egenvärde kommer automatiskt kurage och mod.Med gränsdragning kommer människor i din omgivning känna mer trygghet i var dom har dig, vilket gör att de kan känna sig bekväma i umgänget, vilket bara har fördelar. 

”Ingen kan såra dig utan ditt medgivande”

Eleanor Roosevelt

”De kan inte ta ifrån oss vår självrespekt om vi inte ger den till dem”

Mahatma Gandh

Idrottsutövare tävlar oftast mot sina egna motgångar, de utför saker för egen vinning och ser motståndare som ett hjälpmedel för att nå till en högre potential.En motståndare finns för att vi ska kunna bli bättre, motståndet de ger oss ska vi använda för egen utveckling.

Så utnyttja tillfället när det bjuds motstånd, överträffa dig själv, lär av allt och alla..

Älska dina motgångar det är under motgång och press vi förädlas och blir starkare bättre, utsätt dig för risker, känn hur du lever när du nästan tappar kontrollen och utmanar din skicklighet, älska tillvaron och sprid kärlek omkring dig.

Relaterad bild

Om vi inte hade motståndare så fanns det heller ingen anledning till att anstränga sig för att bli bättre, så en motståndare är egentligen en medhjälpare som vi ska använda oss av för att lära oss nytt och nå högre potential.För att träna upp muskler, behöver vi motstånd för att kunna bli starkare mentalt behöver vi även mentala motgångar som gör oss starka och resilienta.

För att vi ska bli bättre ska vi hela tiden göra vårt bästa och tänk på att bra är gott nog, det viktigaste är att vara uthållig och fortsätta att göra det bästa möjliga i varje situation.

”Den som tror sig vara bäst, slutar snart att vara bra” 

Vi ska alltid sträva efter att göra vårt bästa, vi ska även vara medvetna om vem eller vad det är som ställer krav på oss.Oftast är det vi själva som ställer onödigt höga krav på oss själva, kraven är oftast självpåtagna.Kom ihåg att vi alltid har rätt att säga NEJ om vi tycker att någon ställer oanständigt höga krav på oss, vi gör det vi kan och vi gör det så bra som möjligt, att forcera resultat bidrar inte till något positivt.

Det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt.

”Ledning är att göra saker rätt, Ledarskap är att göra de rätta sakerna”

 Bildresultat fr ledarskap

Att göra saker rätt måste vi veta att det finns ett facit att jämföra resultatet mot. Att göra rätt saker är att prioritera vad som är viktigt att göra. Gör vi rätt saker och är uthålliga kommer resultatet att bli positivt.Tänk tanken att du kommer till en butik där personalen alltid gör sitt bästa för kunden, som kund skulle vi känna oss uppskattade och med glädje återvända till just den butiken, vi skulle även tala positivt om butiken till närstående och bekanta.

Synergieffekten av det hela blir att de kommer att få fler kunder, mer omsättning och troligtvis så kommer det till gagn till de som gjort sitt bästa. VI ska alltid sträva efter att göra vårt bästa och ge mesta möjliga service i alla lägen, att tjäna andra. 

”Älska andra såsom du älskar dig själv”

En hjälpsam hand brukar räcka långt i de flesta situationer, att hjälpa andra är in grunden att hjälpa sig själv, därför ska vi alltid vara villkorlöst hjälpsamma.