Kongruens

Är våra handlingar i kongruens med vad vår värld behöver?

För att vi ska känna vår IKIGAI så finns det lite som vi ska uppfylla. Det handlar om att ta hand om vår kropp, vårt sinne och vår andliga sida på bästa möjliga sätt, samt att vi handlar på ett sådant sätt som vår värld behöver.

Mission

”Det finns bara ett hörn i universum som du säkert kan förbättra och det är dig själv”