Det är jobbigt nu

Det finns något i detta uttalande. Gränser och revir något som bara existerar hos begränsade människor

Så fort det finns gränser så vill vi skydda vårt revir, universellt finns inga gränser, gränser skapas av människor som är begränsade. Att skydda sitt revir är stort men att tänka utanför sina begränsningar är större, några använder en stor del av sin kognitiva förmåga vilket kräver utmaningar och energi, det är ansträngande, därför är det lättare och bekvämare att använda de mer primitiva funktionerna i vår hjärna, det kräver mindre energi är inte så ansträngande.

Vår hjärna är som en muskel, den kräver lika mycket träning som övriga kroppen för att hålla sig fräsch, vital och stark.

Utan träning förfaller och förtvinar både muskler och hjärna.

Allt som kräver ansträngning gör oss starkare, det har visat sig att fysisk träning håller vår hjärna mer vital och är bra mot neurologiska sjukdomar, samtidigt håller vi oss mer fysiskt starkare, vilket gör att vi blir mer motståndskraftiga mot sjukdomar både mentalt och fysiskt.

Inte nog med att vi måste träna hjärna och muskler, magen har visat sig vara lika viktig, vi har mer bakterier i magen än celler i vår kropp, vi är även värd åt miljontals mikrober vilka är livsnödvändiga för vår överlevnad och för vårt välmående. Vad vi äter har en påverkan även på vår hjärna.

Avvikelser i tarm-hjärna-axelns funktion

På 2000-talet kom en ny hjärnavbildningsteknik, fMRI, som gör det möjligt att undersöka hjärnans funktion. Patienten ligger då i en magnetkamera som mäter förändringar i syrehalten i hjärnans olika delar, något som avspeglar pågående hjärnaktivitet. Man kan till exempel blåsa upp en ballong i tarmen och ser hur hjärnan reagerar på det.

https://www.forskning.se/2018/06/06/din-tarmflora-paverkar-hur-du-mar/#

Vi lever i en ständig symbios med vår omvärld, vi är universella, vi är en del av universum, men är obetydliga i ett större perspektiv, ser vi oss och vår planet i perspektivet utifrån, får vi en uppfattning om hur ömtålig och liten vår planet förhåller sig ändå har vi fått för oss att sätta upp gränser.

Min frågor:

Vem vill ha oss begränsade?

Vad är det som begränsar oss?

Av vilken orsak begränsar vi oss?

Memento Mori

Medellivslängden består av. ”Niohundrasextio månader eller tjugoniotusen dagar.” och varje sekund av livet förbrukas och kommer inte tillbaka, var därför väldigt observant på vad du förbrukar livet på, se till att leva hela livet, många slutar leva redan vid 20 års ålder och går in i det berömda ekorrhjulet – status quo.

IKIGAI

Finn syftet till ditt liv.

Vem är du och vart är du på väg?

Vad får dig ur sängen på morgonen?

Gör du det DU vill göra eller lever du för att tillfredsställa någon annans behov. Lever du prediktivt, tar du hand om dig på bästa sätt för att hålla dig frisk, vital och stark genom hela livet, du får bara ett liv och det ska förvaltas väl.

Kan du leva på det DU vill göra, kan du få betalt för det du gör?

Ger det du gör någon effekt till att skapa en bättre värld för dig och din omgivning?

Inlärd hjälplöshet Inlärning av hjälplöshet

När elefanten ovan ger upp och vet att han inte kan komma loss så ger han upp och slutar försöka ta sig loss, denna inlärda hjälplöshet sitter i hela livet, även när han blir stor och lätt skulle kunna bryta sina bojor är han helt övertygad om att han är kedjad.

Bryt dina bojor

Sluta vara ett offer för omständigheter, bryt dina bojor och bli fri och gör det du vill göra, riv dina inre gränser, de har implementerats för att göra dig rädd och vara på din plats, fria ditt sinne och se allt från ett annat perspektiv.