Uppsala Mentalträning & Coachning
                                                                                                                           
För en friskare och mer välmående värld
Presenterar

Holistisk hälsa


Ökad Självkänsla, Självtillit och Självförtroende 
Stressreducerande, Fokuserande, Autonomisk  
Ökad resiliens och Ökad tankekontroll

Den mentala träningen har sin grund inom idrotten med inriktningen att kunna prestera sitt bästa under rådande situation och är ett verktyg för stresshantering, teambuilding, ledarskapsutveckling med ökad kreativitet, självkontroll och engagemang.

Genom åren har den även visat sig vara en livsavgörande faktor för välhälsa och välmående och därför har kommit att utvecklas inom samhällsfunktioner som sjukvårdspersonal, blåljuspersonal, fösvarsmakt och skola utbildning. 
Inom alla yrkesområden finns den Mänskliga Faktorn, det är hur vi som människor responderar i situationen som är avgörande.

Mentalträningen är ett oändligt livslångt lärande för att ständigt utvecklas till att bli bättre än gårdagen, den ger bestående kognitiva förändringar som gör oss mer resilienta .

Mentalträningen ger ökad självkänsla, positivt sätt att reagera emotionellt och en ljus syn på tillvaron.

Mentalträning ska skapa och öka förmågan till återhämtning och att bygga upp återhämtningsförmåga genom att göra människor oemottagliga för att drabbas av inlärd hjälplöshet

Du får genom träning öva sig i att tänka positivt, att motgångarna är tillfälliga och att du kan lyckas bättre nästa gång. 

Mentalträningen ska ge ett dynamisk sinne genom målbilder, den lär oss klara av livssituationer som ställer höga krav.
Mentalträningen leder till att göra oss bekväma i det obekväma.

Mental Träning gör att vi kan stormtrivas genom hela livet.

HUMAN FACTORS

Med 23 års erfarenhet av föreläsningar i ämnet Human Factors varav de sista 12 åren inom Försvarsmakten för Flygstaben och Underhållspersonal i samarbete med Flygsäkerhetsofficerare.

MENTAL TRÄNING / COACHNING
 

Den mentala träningen är distansbaserad och du gör den i din egen takt hemma under 36 dagar. Se här för mer information.

Coachningen sker 1-1 eller med Teams på distans. Se här för mer information.

Kent Palmgren
Lic.Mentaltränare
Distansträning
Mentalträning

Mentalträning

36 Dagars program
Ge dig själv en månads mental träning och en start på ett mer kontrollerat sinne och ökat välbefinnande.

Föreläsningar
Föreläsningar

Föreläsning

  • Mentalträning
  • Mänskliga Faktorer
Information.pdf
Coachning
Coachning

Mental Coachning

Coaching med personligt möte.    
När och där det behövs  eller 
online över TeamsKontaktformulär

Kent Palmgren

Kent Palmgren