Svartbäcksgatan 43 A

753 16

Sverige

Resilient Tränings program

resilire {uttal: resili´re} 'studsa tillbaka'; av re- 'tillbaka' + salire {uttal: sali´re} 'hoppa'.

Ordet var först använt som term i fysiken för 'elasticitet', innan det kom in i psykologin och samhällsvetenskaperna i betydelsen återhämtningsförmåga, förmåga att klara svåra omständigheter eller påfrestningar. 

Resilient är att komma tillbaka från kris eller utmattning, att uthärda och klara av svårigheter, att utvecklas under svåra förhållanden och få styrka av de nya sätt man använt för att hantera påfrestningar, transformativ resiliens innebär att bevara god psykosocial funktion trots upplevd risk att bli utsatt för påfrestningar.

Resiliens innebär att gå stärkt ur svårigheter, att utvecklas genom att man övervinner kriser och kommer styrkt ur dem.