Mental träning är ett kraftfullt verktyg för att
  • Förbättra din självkänsla, självförtroende och din intuition.
  • Kunna hantera yttre stressfaktorer och din inre stress.
  • Påverka din hälsa och dina prestationer.
  • Öka och utveckla dina förmågor och talanger.
  • Ge ökad koncentration, fokusering och för att förbättra ditt minne.
Vad är mental träning?
Inom idrotten har mentaltrännigen blivit etablerad och i stort sett alla utövare av idrott använder sig av mentalträning medvetet eller omedvetet.Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer, målet är att må och fungera bättre i det dagliga livet.

Grundläggande mental träning består av avspänning och avspänd koncentration.
Mentalträningen ger en utomordentlig stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll.
I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål.
Målinriktad mental träning innehåller förutom momenten avspänning och koncentration alltså även mentala föreställningar om egna meningsfulla mål.
Det kan handla om allt ifrån enkla mentala förberedelser inför arbetsdagen till personliga livsmål.
När vi visualiserar, det vill säga ser oss själva i olika situationer, ställer kropp och sinne in sig på att uppfylla det vi föreställer oss.
Det sker en förprogrammerig av framtiden i vår hjärna, skapar den framtid som vi önskar.
Eftersom nervsystemet har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation du föreställer dig, kan du med visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat genomförande av det du önskar, hjärnan lagrar det på detta sätt minnen av framtiden.