Svartbäcksgatan 43 A

753 16

Sverige

Mentalträning

Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer. Målet är att genom träning kunna må och fungera bättre genom hela livet. För att skapa förändringar och för att de ska bli bestående krävs det daglig träning under en sjuveckors period.

Grundläggande mental träning GMT

består av avspänning och avspänd koncentration. Den ger en utomordentlig stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll. I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål.

Målinriktad mental träning MMT

innehåller förutom momenten avspänning och koncentration alltså även mentala föreställningar om egna meningsfulla mål. Det kan handla om allt ifrån enkla mentala förberedelser inför arbetsdagen till personliga livsmål.

När du visualiserar, det vill säga ser dig själv i olika situationer, ställer kropp och sinne in sig på att uppfylla det du föreställer dig. Eftersom nervsystemet har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation du föreställer dig, kan du med visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat genomförande av det du önskar. I hjärnan lagras på detta sätt minnen av framtiden.

Mental träning har visat sig vara ett kraftfullt verktyg i många olika sammanhang.

  • Du kan förbättra din självkänsla och din intuition.
  • Med hjälp av mental träning kan du lära dig att påverka yttre och inre stress.
  • Du påverkar dina prestationer och det går att påverka hälsan med tankens kraft.
  • Du ökar din koncentration och förbättra minnet
  • Du kan ta tillvara och utveckla dina förmågor och talanger bättre.

Mental träning är ett verktyg inom stresshantering, teambuilding, ledarskapsutveckling eller att öka kreativitet och engagemang.

GRUNDER MENTALTRÄNING

4650 SEK INKL. MOMS*

Mentalt grundläggande träningsprogram som ska genomföras under 7 veckor.

Vecka1. Fysisk avspänning

Första dagen får du göra testfrågor och ge svar på vad du förväntar dig att träningen ska ge dig.

Första veckan går träningen ut på att lyssna på Mp3 fil för inlärning av fysisk avspänning, konsten att vara tänd men inte spänd, du får lära dig skillnaden mellan spänning av avspänning, att bli mer uppmärksam på när du får fysisk anspänning och hur du kan kontrollera den genom mentala metoder. Mp3

Andra veckan innehåller mental avspänning, du får lära dig att bli mentalt avspänd med ökad fokusering och ökad koncentration. Mp3

Tredje veckan kommer att vara inriktad mot midfulness. Mp3

Fjärde veckan får du öva på att skaffa dig inre mentala rum för återhämtning och reflektion. Mp3

Femte veckan kommer att öka på din självkänsla och ditt självförtroende. Mp3

Sjätte veckan är ett mentalstyrketräningsprogram. Mp3

Med i mentalträningsprogrammet medföljer även min bok Exceptionell som ska läsas och utvärderas under träningsperioden.

V.1.

RISKERA MER ÄN PLANERAT
LÄR DIG MER ÄN DU BEHÖVER
VAR STARK
ANDAS

V.2.
EXCELLENS
LOVE
TALA SANNING

V.3.
VAR LEDARE
LEV EFTER DINA VÄRDERINGAR SKRATTA
GRÅT

V.4.
FÖRNYA
LÄMNA MEDELVÄGEN BLI EN MÄSTARE 

FÖRENKLA

V.5.
VAR MER ÖDMJUK ÄN VAD SOM FÖRVÄNTAS VAR PASSIONERAD
AGERA NU
DRÖM STORT MEN STARTA SMÅTT 

V.6.

SPRÄNG GRÄNSERNA 

FÖRDRIV RÄDSLAN 

LEVERERA MER ÄN VAD SOM ÄR BEGÄRT 

V.7.

INSPIRERA ANDRA MED DIN STORHET 

FÖRÄNDRA VÄRLDEN


Under varje dag kommer du att få skriva en dagbok och föras anteckningar om den personliga utvecklingen och hur träningen påverkar dig.

Vid betalning kommer allt i ett paket via mail och träningen sker i egen takt på distans.