Mentalträning

Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer. Målet är att genom träning kunna må och fungera bättre genom hela livet. För att skapa förändringar och för att de ska bli bestående krävs det daglig träning under period av 12 veckor. Kontakta mig för ett komplett träningsprogram.

Programmet innehåller Mp3 ljudfiler för:

  • Mental och psykisk avspänning 3 veckor
  • Kognitiv förändring av självbild och självkänsla 3 veckor
  • Öka ditt självförtroende 3 veckor
  • Mental superstyrketräning  3 veckor

Övningsuppgifter och kurslitteratur.

Avslutningskontroll.


Psyko cyberntisk mentalträning - PCM

är till skillnad från klassik psykoanalys inriktad mot PCM välmående och positiv utveckling av självbild, självkänsla och självförtroende. Många av oss har en förminskad självbild, inlärd hjälplöshet och falska övertygelser vilka vi har fått med oss under uppväxten, genom PCM skapar vi nyare och kraftfullare självbilder, med fokus på det som är och fungerar bra.  Vi gör om problem till utmaningar och mål.
 

Målinriktad mental träning - MMT

innehåller förutom momenten avspänning och koncentration alltså även mentala föreställningar om egna meningsfulla mål. Det kan handla om allt ifrån enkla mentala förberedelser inför arbetsdagen till personliga livsmål.

När du visualiserar, det vill säga ser dig själv i olika situationer, ställer kropp och sinne in sig på att uppfylla det du föreställer dig. Eftersom nervsystemet har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation du föreställer dig, kan du med visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat genomförande av det du önskar. I hjärnan lagras på detta sätt minnen av framtiden.

Mental träning har visat sig vara ett kraftfullt verktyg i många olika sammanhang.

  • Du kan förbättra din självkänsla och din intuition.
  • Med hjälp av mental träning kan du lära dig att påverka yttre och inre stress.
  • Du påverkar dina prestationer och det går att påverka hälsan med tankens kraft.
  • Du ökar din koncentration och förbättrar minnet
  • Du kan ta tillvara och utveckla dina förmågor och talanger bättre.

Mental träning är ett verktyg inom stresshantering, teambuilding, ledarskapsutveckling eller att öka kreativitet och engagemang.


En kort sammanfattning av de mentala färdigheterna

Framgångsrika idrottare:

1. Väljer och upprätthåller en positiv attityd.
2. Upprätthåller en hög nivå av inre motivation.
3. Ställer höga, realistiska mål.
4. Hanterar människor på ett effektivt sätt.
5. Pratar positivt om och med sig själv.
6. Använder positiva mentala bilder.
7. Hanterar ångest effektivt.
8. Hanterar sina känslor på ett effektivt sätt.
9. Bibehåller koncentrationen.

"Mental Träning ser inte människan som ett resultat av historien utan som en orsak till framtiden." - Lars-Eric Uneståhl, skapare av Mental Träning (IMT)