Svartbäcksgatan 43 A

753 16

Sverige

Mentalträning

Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer. Målet är att genom träning kunna må och fungera bättre genom hela livet. För att skapa förändringar och för att de ska bli bestående krävs det daglig träning under en sjuveckors period.

Grundläggande mental träning GMT

består av avspänning och avspänd koncentration. Den ger en utomordentlig stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll. I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål.

Målinriktad mental träning MMT

innehåller förutom momenten avspänning och koncentration alltså även mentala föreställningar om egna meningsfulla mål. Det kan handla om allt ifrån enkla mentala förberedelser inför arbetsdagen till personliga livsmål.

När du visualiserar, det vill säga ser dig själv i olika situationer, ställer kropp och sinne in sig på att uppfylla det du föreställer dig. Eftersom nervsystemet har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation du föreställer dig, kan du med visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat genomförande av det du önskar. I hjärnan lagras på detta sätt minnen av framtiden.

Mental träning har visat sig vara ett kraftfullt verktyg i många olika sammanhang.

  • Du kan förbättra din självkänsla och din intuition.
  • Med hjälp av mental träning kan du lära dig att påverka yttre och inre stress.
  • Du påverkar dina prestationer och det går att påverka hälsan med tankens kraft.
  • Du ökar din koncentration och förbättrar minnet
  • Du kan ta tillvara och utveckla dina förmågor och talanger bättre.

Mental träning är ett verktyg inom stresshantering, teambuilding, ledarskapsutveckling eller att öka kreativitet och engagemang.


En kort sammanfattning av de mentala färdigheterna

Framgångsrika idrottare:

1. Väljer och upprätthåller en positiv attityd.
2. Upprätthåller en hög nivå av inre motivation.
3. Ställer höga, realistiska mål.
4. Hanterar människor på ett effektivt sätt.
5. Pratar positivt om och med sig själv.
6. Använder positiva mentala bilder.
7. Hanterar ångest effektivt.
8. Hanterar sina känslor på ett effektivt sätt.
9. Bibehåller koncentrationen.

"Mental Träning ser inte människan som ett resultat av historien utan som en orsak till framtiden." - Lars-Eric Uneståhl, skapare av Mental Träning (IMT)