LIFE RESILIENT TRAINING

Resilient

Genomgående och oavsett kategori eller nivå så är resiliens förmågan att stå emot och klara av förändringar och motgångar, samt  återhämtning och ständig mental och fysisk vidareutveckling för att öka motståndskraften mot påfrestningar. 

Resiliens handlar om både motståndskraft och anpassningsförmåga samt om förmågan att vända motgångar till möjlighet för förnyelse och innovativt tänkande. Färdigheter som associeras med resilience leder till att människor kan hantera stress bättre och har förmågan att återhämta sig efter motgångar. Enligt APA (American Psychological Association) är inte resilience ett personlighetsdrag som människor har eller inte har. Det involverar beteende, tankar och handlingar som vem som helst kan lära sig och utveckla.

Inom mentalträningen utgår man från att vi alla har resurser som vi kan använda för att bli mentalt starkare för att öka vår förmåga och motståndskraft mot påfrestningar, genom långsiktig träning får vi kontroll över tankar, känslor, beteende  och vår förmåga till återhämtning efter situationer som har varit påfrestande.

LIFE RESILIENT TRAINING

är en träning för att öka  förmågan till effektiv återhämtning både som förebyggande träning och är även för personer som har drabbats av psykisk ohälsa.

Träningen är en process som ska ske under hela livet, där målet är excellens, att bli motståndskraftig för motgångar och att snabbt kunna återhämta sig efter tyngre motgångar, träningen är mot Mental träning, Medveten andning, Fysisk aktivitet och förbättrade kostvanor. Allt sker i din egen takt och förmåga.

Del 1.
Grundläggande
Mental Träning

består av avspänning och avspänd koncentration. Den ger en utomordentlig stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll. I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker.

 

Del 2.
Den hela människan

är en inriktning mot Nutrition och ett holistisk förhållningssätt där det är inslag av Japansk filosofi som IKIGAI, KAIZEN och SHINRIN- YOKU vilket är stärkande tekniker för kropp och själv. Naturen, Kroppen och vårt andliga sinne går in i en symbios, där vi hamnar i total kongruens med oss själva för inre styrka och läkning.

 

Del 3.
Mentalstyrketräning

ger dig mentala superkrafter mot yttre påverkan eftersom du har full kontroll över dig själv, dina tankar och ditt beteende, det är du som kontrollerar och fokuserar på det som är det bästa för dig, din omgivning och din vidare utveckling.