KAIZEN IKIGAI

Ki är en universell känsla som finns, den ovillkorliga kärleken.
”Ovillkorlig kärlek existerar inom oss alla. Det är en del av vårt djupa, inre väsen. Det handlar inte direkt om en aktiv känsla, utan snarare ett sätt att vara. Det är inte ’jag älskar dig’ av en eller annan anledning, och inte ’jag älskar dig om du älskar mig’. Det är kärlek utan anledning, kärlek utan ett subjektiv.”
-Ram Dass-


KAIZEN

Kaizen är att dagligen ta små steg mot ständig framgång, varje lite steg vi tar mot våra mål är framgång mot något som vi har bestämt som bättre. En vandring mot ett mål börjar alltid med första steget. Kaizen står för förändring mot något bättre och är uppdelad i två betydelser Kai och Zen, där Zen har betydelsen God.IKIGAI

Ikigai är det som ger vårt liv mening, vilket är det mest kraftfulla som finns som skapar motivation och flow i vår tillvaro.

 
Allt kommer inifrån, vår inre känsla är viktig för vårt välmående.
Är vi i kongruens med vårt inre kommer det att påverka det yttre och "skapa ringar på vattnen". Vi skapar vår egen värld genom vårt beteende och handlande.

Inom IKIGAI finns vissa tomma fält, dessa tomma fält är det som känns tomt inom dig när det finns inkongruens mellan ditt inre jag och dina yttre omständigheter.

 • Vad är DU bra på?
 • Gör DU det som DU älskar att göra?
 • Hur påverkas omvärlden av det DU gör?
 • Får DU utdelning av det du passionerat gör?
 • Vilket är DITT värde?
 • Vem sätter värdet på DIN kompetens?MEDITATION

Genom medveten meditation  kan vi ändra vår självbild och falska övertygelser.
 • Vad tror du om dig själv?
 • Vad får dig att tro det?
 • Vem är det som begränsar dig?
 • Är du värld att bli älskad för den du är?
 • Måste vi vara perfekta för att få andra människors godkännande?
Vår uppfattning om saker är inte den slutliga sanningen, vi lurar oss själva genom att tro negativa saker om oss själva.

Under meditation kan vi komma i kontakt med vårt undermedvetna och låta det hjälpa oss till kognitiv omställning beträffande våra falska övertygelser.
Här kommer den Mentala Träningen in, vi kan genom fantasi skapa en ny verklighet som vi kan leva efter och på det sätt förändra oss själva.


Mindfulness

Effekter av Mindfulness

Stress - Mindfulnessträning gör att du kan minska onödig stress, samtidigt som återhämtar dig effektivt.

Sömn - Mindfulness hjälper dig att sova bättre. Du somnar snabbare och får en lugnare nattsömn med färre avbrott

Smärta - Mindfulnessträning kan hjälpa dig hantera din smärta och den oro och stress som ofta följer, på ett bättre sätt.