Human Factors

Hej Kent!
 Tack for en mycket bra, intressant och tänkvärd HF kurs  2019-03-27.
 Samtliga mötesdeltagare har varit med och sammanfattat kursen enligt följande; Föreläsaren har mycket stora kunskaper i ämnet

  •  Ämnet HF är mycket intressant, och som gav flera ”aha” upplevelser under kursdagen
  • Kursens upplägg gjorde att vi kursdeltagare blev mycket engagerade med många kompletterande frågor
  • Bildspelet ”Dirty Dozen” är ett bildspel vi alltid kommer att använda vid produktion- och kvalitets-moten samt vid ledningens genomgång
  • Ett ämne som alla yrkesgrupper borde utbildas i

 Än en gång, stort tack för en mycket bra kurs!
 Med vänliga hälsningar
 P-A E