Svartbäcksgatan 43 A

753 16

Sverige

Föreläsning/Utbildning/Fortbildning

Mänskliga FAktorer
Alla är vi människor med både förmågor och begränsningar, ofta hör vi att den mänskliga faktorn var orsaken till en incident eller händelse.
Svaret är inte så enkelt eftersom det aldrig belyser grundorsaken till det som inträffat.
Med ökad medvetenhet om vår förmågor och brister kan vi bli mer prediktiva, genom utbildning om vad som påverkar oss blir vi mer medvetna och kan handla mer konstruktivt istället för reaktivt. 
Vi blir bemästrar situationer istället för att situationerna bemästrar oss. 
Mänskliga faktorer kommer från hur piloter agerar i olika situationer.
Min erfarenhet av Mänskliga Faktorer är från min tid som färdtekniker på SAS i mitten på 80-talet. Jag har sedan dess utvecklat och utbildat mig inom ämnet och anpassat föreläsningen till alla yrkeskategorier.


Motivation i vardagen
 
Bli fri från stress och ångest
Fokuserad närvaro
Neuroledarskap

Samtliga föreläsningar är när och där de behövs - kontakta för tidsbokning och information