Svartbäcksgatan 43 A

753 16

Sverige

Föreläsning/Utbildning/Fortbildning

Skapa din inre balans

del 1

En föreläsning om vad mentalträning är och inte är. hur vi genom mentalträningen kan skapa en inre balans och större kontroll av tankar och vilken mental styrka.
 • Hur vi kan förbättra vår självkänsla och intuition..
 • Hur vi med hjälp av mental träning kan påverka yttre och inre stress.
 • Hur vi kan påverka prestationer och hälsan med rätt tankar.
 • Hur vi kan öka vår koncentration och förbättra vårt minne.
 • Hur vi kan ta tillvara och utveckla våra förmågor och talanger.


Att leva hela livet

 

Del 2

Förändra ditt sätt att tänka och förändra ditt liv. Från stress, oro och ångest till en mer harmonisk tillvaro med mer glädje och mental motståndskraft.

 • Hur vi komma tillbaka från kris eller utmattning. 
 • Hur vi kan uthärda och klara av svårigheter.
 • Hur vi kan utvecklas under svåra förhållanden. 
 • Hur vi kan få styrka nya sätt man använt för att hantera påfrestningar, 
 • Hur vi kan bevara god psykosocial funktion trots upplevd risk att bli utsatt för påfrestningar.

Att kunna gå stärkt ur svårigheter. 

Att utvecklas genom att man övervinner kriser och kommer starkare ur dem.


Såga dina rädslor

del 3

En föreläsning om vad rädslor är och varför de uppkommer, hur vi kan kontrollera vår rädslor och förmå oss gå utanför komfortzonen.

 • Rädslor och oro.
 • Vad är rädslor till för?
 • Hur uppkommer rädslor?
 • Vad är det som styr våra rädslor?
 • Hur vi kan ändra kognitivt tänkande för att minimera rädslor.
Om vi med säkerhet vet att det som vi är rädda för inte kommer att inträffa, vad är det då för mening att vara rädd för det.


 

Samtliga föreläsningar är runt två timmar - när och där de behövs - kontakta för tidsbokning och information