COACHNINGEN tar dig dit du vill genom NÖHRA.
Från Nuläge till Önskat läge, vi tar oss förbi Hindren ser över vilka Resurser som finns och sen daglig Action för att ta dig dit du vill vara.
Vi lägger upp personlig träningsplan med som tar dig dit du vill vara.


Coachning uppmuntrar individer och grupper till ett eget utvecklingsarbete och problemlösande vilket inkluderar självreflektion, självkännedom och ett ökat personligt ansvarstagande.
Det är alltid klienten som hittar sin egen väg och löser sina egna problem.
Coachning är ingen rådgivning.

Coachningen är ett kraftfullt verktyg för att

  • Skapa målfokusering och vilja att arbeta med mål och handlingsplaner.
  • Coachning omfattar hela din livssituation, både i din yrkesroll och ditt privatliv.  
  • Coachningen är individuellt anspassat.