Empati eller egoti

Det paradoxala i det empatiska, genom att vara empatiska mot andra skapar vi ett egenvälmående, vi får en inre belöning varje gång vi gör en empatisk handling.
Det blir en WIN/WIN situation, när vi gör en god handling skapar det mycket signalsubstanser  både hos den som tar emot den goda handlingen men lika mycket hos ger den goda handlingen.

Andas-2jpg
 Vi mår bra av att vara en God medmänniska, hela vårt inre system mår bra av att vi är vänliga mot andra.
Motivation skapas av dessa må bra hormoner, det vi gör som vi mår bra av vill vi göra igen och igen och igen...
Vi dopar oss själva genom att vara vänliga, omtänksamma och snälla.
Den fråga vi bör ställa oss är:
Gör jag detta för att tillfredsställa mitt egenbehov av tillfredsställelse?
Är min empati egentligen riktad mot mig själv och mitt behov av att få känna mig välmående?

Bildresultat fr fotboll
Inom all idrott, lagsporter, teamwork och individuella sporter så är utövare alltid inne i sin egen värld för att göra sitt bästa, de vill leverera så bra som möjligt eftersom det gynnar belöningssystemet, att göra något för laget är en klyscha som inte stämmer, allt handlar om att kämpa för att få igång sina egna signalsubstanser som ger välkänsla och välmående.

Att det gynnar laget är en bieffekt av att kunna göra sitt bästa och leverera så bra som möjligt.
Det är därför lagspelare kan byta lag, lagkänslan är bara en illusion, den ena dagen spelar de i ett lag och gör sitt bästa, nästa dag kan de spela i ett annat lag och de som tidigare var medspelare har blivit motspelare.


Zlatan är bara ett exempel, han är bra, han är världsbäst och han levererar, men gör han det för laget?
Gör någon det för laget?

Hur är det på en arbetsplats?
Bildresultat fr arbetsplats
Att jobba tillsammans för att uppnå gemensamma mål - tillfredsställer vem?
Vi vill leverera så bra som möjligt, då mår vi bra vi blir tillfredsställda, vi vill vara med i gruppen, vi vill bli omtyckta, det skapar många må bra hormoner inom oss själv, vi får en tillfredsställelse.
Samtidigt blir det en WIN/WIN situation, vi kan skapa det arbetsklimat vi vill ha genom våra handlingar mot andra, men i grunden gör vi det för att må bra själva.
Teamet, gruppen och laget är inte det viktigaste, vi kan byta kollegor, arbete till och med flytta till annat land och stad, det vi innerst inne vill är att skapa vårt eget välmående och tillfredsställa oss själva.


Det enda viktiga vi har är kärlek till de som står oss närmast, där finns den ovillkorliga kärleken, där det inte finns krav, vi kan vara oss själva och ge av oss själva, det är sann och äkta empati och kärlek.
dreamstime_s_13605486_fire_he2e16d0bafill-825x380-c100jpg
Finn dig själv, älska, var glad och gör ditt bästa.

METAMORFOSIS

Förvandlingen från myra till lejon sker genom vilka tankar vi väljer att tänka om oss själva  och hur vi interagerar  korrelativt.

Som lärare, mentaltränare, coach och föreläsare har jag upplevt hur jag påverkar min omgivning och hur jag ständigt kan förbättra mig själv genom att tänka på nytt och annat sätt och hur då korrelationen förändras till det positiva, jag påverkar min omgivning till att påverka mig själv.

4923086_origjpg

Viljan till förändring kan vara stor men har vi inte rätt motivation så kan vi vilja hur mycket som helst. När vi är motiverade till något försvinner alla hinder och allt blir lekande lätt.
Motivationen kommer genom hur och vad vi tänker om de uppgifter vi ska utföra. är vi rädda och oroliga kommer det att påverka resultatet, vi kan till och med bli paralyserade och oförmögna till handling.
Allt kommer från vår hjärna och kan vi styra vår reptilhjärna kan vi även styra våra känslor och handlingar, allt börjar med en tanke.


mental-health-2313430_960_720jpg
Omstrukturering av tankarna till att komma förbi hinder är att skapa en ny känsla inför det som tidigare varit ett hinder, när rädsla och oro byts mot glädje och eufori kommer motivationen, vi gör saker för att vi vill göra inte för att vi måste.

Att byta tankar tar energi , men vi kan göra det smart genom omprogrammering (Metakognition) vi skapar den verklighet vi eftersträvar genom att förprogammering av vårt metaprogram 

Vill du veta mer?

Hör av dig eller boka en tid.

Ha en bra dag
Kent Palmgren

ESTONIA - NATIONALSKANDALEN

Estoniaplatsen-steninskriptionjpgJag minns att jag på morgonen vaknade upp vid kl.5 för att göra mig klar för att åka till jobbet på Arlanda som flygtekniker på SAS, telefonen ringde, min första reaktion var att det var någon kollega från de jag jobbade med som ringde eftersom vi samåkte till jobbet.

Jag svarade och fick höra en upprörd stämma som tillhörde min mosters man, det enda han kunde få fram var " Se på nyheterna, jag kan inte prata längre" 

Jag satte på TV´n för att se nyhetssändningarna, det verkade vara kaos överallt, vilket har fortsatt sedan den tragiska dagen. Jag visste att mina föräldrar hade åka med Estonia till Estland, en av deras första resor nu när de bägge äntligen blivit pensionärer.

Efter att ha sett på nyheterna ett tag och den första chocken lagt sig blev jag tvungen att ta tag i det praktiska, ringde jobbet och förklarade, ringde även till mina samåkningskollegor på jobbet, nu började ett liv med totaltfokusering för att få verkligheten att fungera.

Jag väckte och informerade min dåvarande fru om läget och att jag blir tvungen att ta reda på vad som har hänt och i vilket tillstånd mina föräldrar befann sig, tiden mellan det att jag var hemma tills att jag satt på Estonia terminalen i Sthlm har jag inget minne av, allt var i en dimma och jag hade totalfokus på att få ordning på mig, mina tankar och för att göra det mest praktiskt riktiga.

STUNDEN PÅ ESTONIA TERMINALEN
afdf6aa4-6cbd-4476-9b78-639903ac0ceapng

Efter några timmar i dimma så kommer jag ihåg att jag satt på Estoniaterminalen med min bror.
informationen var knapphändig till de anhöriga som befann sig på terminalen, stämningen var tryck ingen var säker på vilka som hade överlevt, det som var beklämmande var att de som befann sig utanför terminalbyggnaden var mer uppdaterade än de anhöriga
.

På eftermiddagen fick vi ett telefonsamtal från vår far som hade överlevt, han berättade även om att vår mor försvunnit i Östersjön och att hon troligtvis var död.

Lite senare tidigare kväll blev alla anhöriga beordrade att bege sig till Södersjukhuset, fast jag hade via telefon lovat min far att möta upp på Vikingterminalen där han skulle anlända med Mariella tillsammans med andra överlevande.


Jag tog mig till Vikings terminal för att möta upp min far, blev bemött att en massa poliser som hade stängt av terminalområdet, men inget hindrar mig, så jag lyckades med tips från en vänlig polis ta mig upp till det samlingsrum där det fanns präster, psykologer och läkare.
De funderade hur jag lyckats ta mig förbi polisuppbådet och ta mig till samlingsrummet, jag berättade min historia och fick då följa med bussen ombord som skulle plocka upp överlevande och köra dem till Söderssjukhuset.
Träffade min far på bussen och fick bekräftat att min mor inte kommer hem
Under hela processen hade jag varit fullt upp med det praktiska, det fanns ingen övertid för känslor, även när jag kom hem blev jag den starka länken.

ANÖRIGA BLIR OMYNDIGFÖRKLARADE

När den första chocken lagt sig börjar de politiska spelet, vem ska kunna kapa hem flest politiska poäng?
En historisk politisk förvirring inträffar, ingen vet vad som ska göras och alla blir handlingsförlamade, inkompetensen genomlyser det politiska etablissemanget, i all kaos fattas ogrundade och panikartade beslut, samtidigt omyndigförklarar de alla anhöriga som otillräkneliga.
Det var början till mitt politikerförakt, och desto mer jag ser desto mer får jag det bekräftat att politiker endast handlar i egensyfte och att de är maktfullkomliga.
(Se bara vad de gör när Greta Thunberg uttalar sig, det finns ingen handling eller någon plan)

UTREDNINGEN

är den sämsta som har gjorts i historien, troligtvis finns en sanning som inte bör komma fram, hur det än är så är det ett tecken på maktfullkomlighet att förneka, förvränga och missleda.
Sanningen kommer att komma fram, tyvärr så kommer de som behöver stå till svars vara borta eller avsatta, de har fina feta avgångsavtal som gör dem till miljonärer, inte för folket bästa utan enbart i egensyfte.

Kent Palmgren anhörig 
www.mentalstark.nu

Kunskap vs. Kompetens

Kunskap och kompetens är olika saker

Kunskap kan operationellt definieras som det mätbara resultatet av svaret på utvalda frågor och uppgifter medan "kompetens" kan definieras som det sätt på vilket en person handskas med och hanterar en livssituation. Beroende på slaget av livssituation så kan man tala om olika kompetenser. Frågar man någon som av andra anses ha god social kompetens om hur länge de har studerat social kompetens blir svaret antingen:

"Inte alls" eller "Hela livet".

Det första svaret anknyter då till formella lärosituationer och det andra svaret till icke formella lärsituationer där man använder "Livet" som lärobok. Kunskap och kompetens har tyvärr ofta sammanblandats och förväxlats.

IMG_1728JPG 

Kunskapsutvecklande kurser kallas felaktigt för kompetenshöjning. 

Kompetens är SKATE

Skicklighet Kunskap Attityd Träning Erfarenhet


Skicklighet får vi genom utförandet, att göra det som vi är bra på och fortsätta göra det vi är bra på. Kunskap införskaffar vi oss genom kurser och utbildningar. Attityden får vi genom det kognitiva, beteendet som vi har skapar vi genom våra tankar.

Kunskap får vi genom ständig utveckling

Attityd är vår inställning till livet, oss själva och våra utmaningar

Träning - vi bli aldrig fullärda och därför ska vi träna för och genom hela livet. Erfarenhet får vi genom att vi aktivt utför något och får feedback

Erfarenhet erhålls genom ständig förbättring och utveckling, erfarenhet får vi genom handling.

F-MODELLEN

F-modellen är en modell uppbyggd på tre F, nämligen 

Fl = Förflutna, F2 = Framtiden och F3 = Flyt (Nu)

Den gamla modellen (Den Kliniska, Problem- eller Felmodellen) eller vad vi nu vill kalla den försökte ta en insikt och förståelse av nuläget genom att koppla ihop F3 och Fl  (F3Nuläget är en produkt av det F1förflutna).

"Vilka strategier har vi använt i det F1 (Förflutna) som påverkat F3 (Nuläget)?"

Detta leder sällan till en förändring utan oftare till ett konstaterande att
"Så här är det och det är ju ganska naturligt med tanke på hur det har varit"

tumblr_mt5fxakghu1s9v5qzo1_500jpg

Sedan fortsätter man på samma sätt med en subjektiv vetskap om varför man gjorde som man har gjort.


Utvecklingsmodellen 

ser all förändring som en koppling mellan F2 och F3 - 

Att veta vart man ska och veta var man är  (Nu = Utgångsläget) som orsak till framtiden).

Detta innebär att man först författar F2 framtiden, för över den önskade framtiden till målbilder.  I den processen används det förflutna Fl som en resursbank.

(Det F1 (förflutna) är en resurs för F3 (Nuläget)).

- Vad finns det för positivt i det (F1)förflutna som vi kan använda i (F3) NU som en resurs för att nå mål i (F2) i framtiden?
- Vilka strategier har vi använt som har gått bra?

Blir vi för upptagna med att fokusera på problem, tappar vi fokus på framtiden och utveckling.

UTVECKLINGSMODELLEN                                      Eftersom den nya U-modellen står i skarp kontrast till den gamla, men tyvärr fortfarande väldigt vanligt, den Kliniska samhällsmodellen (K-modellen).

K-modellen (Kliniska samhällsmodellen).

Kmodellen, som fortfarande utgör den dominerande förhandlingsstrategin i vårt samhälle står for den KLINISKAmodellen,sominnebärattförändrings- förslagochåtgärderärkoppladetillproblem,kriser, missnöje etc.                                                         Andra K-ord som är typiska for den kliniska modellen är KLAGAN, KLANDER och KRITIK.         Kritik som förändringsstrategi.                                                                                                                   Jag vill först definiera kritik som "värderande information om en människa, situation eller produkt, där kritikern gjort en bedömning utifrån sina värderingar och målsättningar".

Att försöka ändra något genom kritik är inte att förespråka, det är inte många som ha lyckats med den bragden.

Att tjata eller tala om för andra vad de inte ska göra är inte kostnadseffektivt. Det leder till stor energiåtgång och liten effekt. Ändå envisas man till att fortsätta samma mönster.

En värld utan kritik, klander och klagan.

Dessa tre negativ K`n som alla ingår i den "kliniska modellen" står också i nära samband med ett fjärde K som är Konflikter. Efter åratal av försök att hitta bra konfliktlösningsmodeller och metoder har en del experter nu gett upp och säger:

"Jag sysslar inte längre med konfliktlösning utan jag nöjer mig med att arbeta med Konflikthantering".

Följer man principerna i utvecklingsmodellen så behöver konflikter aldrig uppkomma. Uttryck som livslångt lärande och kontinuerlig utveckling igenom blir centrala begrepp. Jämförelsevis kan nämnas att den gamla stilen i regel skapar en organisation i form av en omvänd U-form där livets tre perioder betecknades av Utveckling, Upprepning och Avveckling. Samma omvända U-form betecknar livet hos många organisationer världen över, där medellivslängden för ett företag är 15 år.


Utvecklingsmodellen - Ett bättre alternativ.

Utvecklingsmodellen bygger på en modell för ständig förbättring (Kaizen), det är en modell som inte har utrymme för det vi kallar för kritik.                                                                                          Kärnan i utvecklingen blir själva rörelsen i riktning mot F2 Framtiden (jfr. uttrycken Framåtskridande,Framsteg, Framgång etc.). En organisation utan ständigt växande och utveckling blir inte långvarigt.

Idrottsmodellen grundar sig på samma synsätt.

Man frågar inte en idrottare, som tränar:                                                                                              "Vad är det för fel på din kondition eftersom du är ute och springer?"

Alla vet att man kan ha en god kondition, ändå tränar man för att få en ännu bättre. Utvecklingsmodellen innebär alltså att man kan vara glad och nöjd över nuläget men ändå drivas av lusten för en ännu bättre framtid.

775-success-01jpg

Ett grundläggande för utvecklingsmodellen är att F2 framtiden har ett tydligt förankrat steg mot målet(framsteg) och framåtskrida i utvecklingen mot detta mål.                                                              I utveklingsmodellen ställer vi frågan. "Hur vill vi ha det i framtiden?" Man ser nuläget som en orsak till framtiden                                                                                                                                            I den gamla kliniska problemmodellen finns inga tydliga framtidsmål, det är mest en mål, så att alla kan ta modell för att "ta sig ur askan in i elden" eftersom förändringsförslagen och åtgärder är kopplade till problem, kriser, och missnöje.

I senare beskrivningar har man kallat den gamla kliniska modellen för problemmodellen där fokus ligger på att lösa problem och där utvecklingsmodellen är mer inriktat på lösningar på hur framtiden ska se ut.

Företag, människor och organisationer som vill överleva och utvecklas måste ständigt framskrida mot de mål som finns i framtiden.

Att återgå till ett förflutet tillstånd skapar ingen utveckling, man är tillbaka där man började och de andra som har anammat utvecklingsmodellen har gått vidare, det är en universell lag.             Allt är under ständig förändring, tragiskt nog så har människan i sig själv stannat av i utvecklingen, vi tänker ca 65,000 tankar om dagen och av dessa är 95 % samma tankar som vi hade igår, det återstår endast 3250 "nya tankar" om dygnet.

Så om vi ställer om våra tankar och tänker mer på vad vi vill åstadkomma istället för vad vi vill undvika kommer vi att klara oss bättre.                                                                                              Fokusera på det som fungerar och lägg kraft och energi på att göra det ännu bättre, så kommer även det som inte är så bra att bli bättre och energin ökar om vi fokuserar på det som ger oss energi. Var en förebild och lev efter utvecklingsmodellen, så kommer vi att få en bättre och fungerande värld. Var alltid observant var du ha ditt fokus.cooltext1369744205png
Motivation

cooltext1369744205png

Motivation är ett mentalt tillstånd som vi försätter oss i för att vi vill uppnå något eller för att undgå något.
När vi befinner oss motiverade hamnar vi lätt vi ett flowtillstånd, vi tappar tid och rum och blir fokuserade och upptagna med det vi gör, under vårt flowtillstånd upplever vi våra lyckliga stunder.

cognitive-flow-770x470jpg
Vår hjärna får doser av dopamin som försätter oss i välbehagskänslor, vi mår bra, hela vårt system fungerar bäst när vi befinner oss i vårt flowtillstånd, vi blir motiverade att fortsätta eller att göra om samma sak oftare.
27091258_SX540_pngjpeg

När vi befinner oss inom vår "FLOWZON" är vi upptagna av uppgifter som ger oss utmaningar och som får oss att utvecklas, när vi blir bra på det vi gör blir vi uttråkade och söker nya utmaningar för att åter få uppleva vårt Flowtillstånd.

FACE YOUR FEARS

08dcf742e910e3620fb52317f667e43cjpg
Utmana dig själv dagligen och gör det som du är rädd för, inget är mer skrämmande att gå omkring och oroa sig eller att vara rädd.
Enligt evidensbaserad forskning går vi omkring och är oroliga och rädda helt i onödan, 90% av det som vi är rädda för kommer aldrig att inträffa, skulle det skita sig och något som vi inte kan påverka skulle inträffa, vad kan vi göra åt det?
Det bästa är att rycka på axlarna, skaka av sig och gå vidare, det är så livet fungerar.


DQOWeZPWkAYRFzmjpg

Ingen av oss är född med talang, de människor som lyckas med det de tar sig för har tränat mer än andra, så enkelt är det.
Vi kan sitta inne med hur mycket kunskap som helst men det är genom handling vi får kompetens.
Vi får inget gratis, allt vi får har kostat oss tid och arbete och så länge vi strävar framåt och vill något mer skapar vi vår egen 
framgång, det är genom ständig träning vi kan utveckla både fysisk och mental styrka, det finns inga genvägar.

4cd49864e09eeabe756148558e35824b502c6d7ejpeg


För att öka vår motivation ska vi sätta mål som vi vill uppnå, attraktiva mål ger oss mening med livet, ta reda på syftet med varför du lever IKIGAI, lev efter dina syften och inre värderingar, sätt livsmål och kom in i zonen av flowtillstånd, skapa ditt eget liv och förlita dig aldrig på yttre omständigheter.
Pareto principen det du lägger 20% fokus på kommer du att få 80% avkastning av, var observant var du har ditt fokus, dina tankar skapar ditt liv, bli din egen väktare, lägg fokus enbart på de tankar som tar dig framåt och gör dig starkare.
sddefaultjpg

Sätt mål för varje del i ditt liv och lev varje dag i kongruens med dina målbilder, bibehåll ständig fokus mot dina mål och ge aldrig upp, att ge upp är att misslyckas, fortsätt alltid framåt oavsett hur brant uppförsbacken är, det är när vi kommer upp på toppen vi kan känna eufori av 
ATT VI KLARADE DET !!
640x640jpg

iStock_84442213_SMALL-e1518104338264jpg


Resilience

cooltext1369744205png
S
KAPA  GODA RELATIONER  
med nära familjemedlemmar, vänner eller andra är viktigt. Att ta emot hjälp och stöd från dem som bryr sig om dig och kommer att lyssna på dig stärker motståndskraften hos dig. Vissa människor tycker om att vara aktiva i medborgargrupper, tro-baserade organisationer, eller andra lokala grupper som ger socialt stöd och kan hjälpa till med att återfå hopp. Sök dig till människor som är stödjande och hjälpande, välj ditt umgänge.

 


resiliensjpg

UNDVIK ATT SE KRISER SOM OÖVERSTIGLIGA PROBLEM. Det går inte att ändra det faktum att mycket stressande händelser inträffar, men du kan ändra hur du tolkar och svarar på dessa händelser. Försök att se bortom nuet till hur framtida omständigheter kan vara lite bättre. Notera några subtila sätt som du redan har något som gör att du bättre kan hantera svåra situationer.   Se ljust på framtiden och förvänta dig det bästa av den. 

ACCEPTERA ATT FÖRÄNDRINGAR ÄR EN DEL AV LIVET. Vissa mål kanske inte längre är uppnåeliga till följd av ogynnsamma situationer och förhållanden, släpp dem och sätt nya mål, det viktiga är att ha attraktiva mål att gå mot. Att acceptera omständigheter som du inte kan ändra hjälper dig att fokusera på omständigheter som du kan förändra.

imagespng


GÅ FÖR DINA MÅL. Utveckla realistiska mål. Gör något regelbundet, dagligen, som tar dig mot dina mål, även om det verkar som en liten prestation så är det viktigt att du bara fortsätter mot dina mål. Istället för att fokusera på uppgifter som verkar ouppnåeliga, fråga dig själv, "Vad kan jag  åstadkomma idag som hjälper mig att gå i den riktning jag vill gå?" 

VIDTA BESLUTSAMMA ÅTGÄRDER. Agera på ogynnsamma situationer så mycket du kan. Vidta beslutsamma åtgärder, snarare än att fly från problem och det som är jobbigt, att önska och tro att de bara skulle försvinna är bara att lura dig själv.

LETA EFTER MÖJLIGHETER ATT LÄRA KÄNNA DIG SJÄLV. Människor som lär sig något om sig själva finner att de vinner i respekt till sig själva som ett resultat av motgångar. Många människor som har upplevt tragedier och umbäranden har skapat bättre relationer, en större känsla av styrka även när de känner sig sårbara, ökad känsla av egenvärde, en mer utvecklad andlighet och ökad uppskattning för livet.

 

resiliens_paradigme_psykologijpg

VÅRDA EN POSITIV SYN PÅ DIG SJÄLV. Att utveckla förtroendet för din förmåga att lösa problem och lita på dina instinkter och förmågor som hjälper till att bygga din motståndskraft. 

SE SAKER FRÅN ETT NYTT PERSPEKTIV. Även när du står inför mycket smärtsamma händelser, försök att överväga den stressiga situationen i ett bredare sammanhang och håll ett långsiktigt perspektiv. Undvik att blåsa upp händelsen i en större proportion än vad de är.

UPPRÄTTHÅLL EN HOPPFULL ATTITYD. En optimistisk syn gör att du kan förvänta dig att bra saker kommer att hända i ditt liv. Försök visualisera vad du vill, snarare än att oroa dig för vad du fruktar. Kom ihåg att det du lägger fokus på kommer du att få.

 

 IMG_1728JPG

TA HAND OM DIG SJÄLV. Uppmärksamma dina egna behov och känslor. Delta i aktiviteter som du tycker om. Motionera regelbundet. Ta hand om dig själv se till att hålla ditt sinne och kropp i trim för att kunna hantera situationer som kräver motståndskraft.  Hitta de sätt som fungerar bra för dig som är en del av din egen personliga strategi för att bygga resiliens. Bygg dina tre pelare starka Kropp, Sinne och Själ. Ät den kost som din kropp ska ha och ha styrka att avstå från det som skadar din kropp, tan hand om och vårda din själ och dig själv, meditera och bli din egen ledare i alla situationer, det leder till att du ska vara vaksam och snäll mot dig själv och släpp inte inte en enda negativ tanke, tillåt inte dåliga tankar få växa, ta kontrollen över dina tankar, ta kontrollen över ditt liv.
84375229-6REmmjpg


Logga2png
Psykisk Välhälsa

cooltext1369744205png
H
östen 2009, allt flöt på och jag var helt uppslukad i mitt arbete som Training Manager, visst hade det varit tuffa år tidigare men jag hade envist kört på.
Nu hade jag nått dit jag ville, som TM för utbildningen hade jag stort mandat till att få utbildningen så bra som möjligt, min intention var att varje elev som kom från utbildningen skulle ha både kunskap och kompetens.

Jag kom hem sent för att ta en snabbdusch och för att senare dra vidare för att hålla en föreläsning på Uppsala Konsert och Kongress,  jag kände mig oövervinnerlig, stark och starkt engagerad.

Då..efter att jag duschat kom det obehagliga, alla portar i hjärnan öppnade sig och jag föll ihop som en räka på vardagsrumsgolvet.
Ångestattacken som kom oannonserad var obarmhärtig, jag kommer ihåg texten "här kommer alla känslorna på en och samma gång", allt blev ett kaos i min hjärna, inget fungerade, jag blev ett kolli....liggande på golvet och var totalt hjälplös.

Händelsen blev inledningen till vad som skedde därefter, det obehagliga var att JAG!! hade drabbats av psykisk ohälsa, jag som var oövervinnerlig och kände mig stark hade blivit ett hjälplöst offer.
Bildresultat fr kaos i hjrnan
Min hjärna hade slutat att fungera, jag fick akuta panikångestattacker.

Eftersom jag är envis lyckades jag ta mig iväg för att hålla min föreläsning, men blev vänligt hemskickad av en kollega när han såg mitt tillstånd.
Jag irrade omkring som en yr höna och var helt ofokuserad.


Som behandling fick jag frekvent gå till en anlitad beteendevetare, tyvärr var det inget jag fick hjälp av, efter tredje eller fjärde gången kände jag att det var helt fel, det fungerade inte, vi satt mest och småpratade, så jag slutade att gå dit.
Jag kände att något var fel med behandlingen och vet nu med erfarenhet att den var för mycket inriktad på problemet och fokuserad på det som var dåligt, jag ville bli bättre, inte sämre.

Min räddning blev Fil.Dr. Lars Erik Uneståhl och Skandinaviska ledarhögskolan.
Bildresultat fr lars eric unesthl


Jag hade tidigare vid yngre år läst och varit intresserad av IMT - Integrerad Mental Träning och på grund av denna tidigare erfarenhet började jag studera PUMT - Personlig Utveckling och Mental Träning och även PTL - Person Team och Ledarskap, vilket ledde till att jag 2011 kunde examinera mig och bli Licensierad Mental Tränare.

Utbildningen tog mig från att vara en typ A person med psykisk ohälsa till att bli en en typ B person med enormt god välhälsa och med full kontroll över mina tankar och mina beteenden.
Jag fick och har fortfarande kontrollen över mitt liv, tack vare L-E Uneståhl och SLH.


Genom min personlig erfarenhet av psykisk ohälsa och med den kunskap och kompetens jag besitter känner jag mitt ansvar till att hjälpa så många som möjligt som har drabbats av psykisk ohälsa, det går att bli bra och det går att bli bättre än bra, det handlar mycket om att sätta gränser och att bli sin bästa vän, ta hand om sig på bästa möjliga sätt.

86637285-pWG7Xjpg
Jag har tagit därför tagit fram ett RTP - Resilience Training Program där man genom omstrukturering och träning skapar om sig själv till en bättre version.
Allt sker enligt PÖTT principen.

Det spelar ingen roll hur mycket utbildning du har om du inte sedan använder och tillämpar den i det dagliga livet. För att gå vidare från Kunskap till Kompetens används ”PÖTT-principen”, det vill säga: Praktik - Övning - Tillämpning och Träning. 

Man för över kunskapen (att veta) till kompetens (hur man klarar livet) genom att praktisera, öva, tillämpa och träna, det tar sin tid och kräver att man tar sitt egenansvar och för att bli bättre.

Motivation kommer genom att man VILL något inte att man MÅSTE, livsförändringar kommer genom att man vill ha en förändring och våra liv är ett "gör det själv" projekt, det är vi själva som ska styra oss dit vi vill komma, därför är det viktigt med MÅL och att veta vilken kurs man ska ta för att ta sig till sina mål.

facebook_photojpg


Bli den du är ämnad att vara - tillåt inget annat, om du inte tar kontrollen över ditt liv kommer någon annan att göra det.

Ha ett behagligt liv och ta hand om dig själv först, när du har din egenkontroll, hjälp andra.

https://issuu.com/unestahl/docs/grow_12-_nr_3-2018_-_lars-eric_u

Logga2png 

Sök aldrig nöje för nöjets egen skull

Som människor kan vi bli olyckliga när vi blir missnöjda med vad vi har och söker därför ständigt efter mer för att dämpa olustkänslor och tomhet, det leder till att vi börjar söka nöje för nöjes egen skull, vi försätter oss i en oändlig krets av önskningar som bara är tillfälliga för att dämpa känslor som vi behöver uppleva och vi känner oss nöjda bara under upplevelsen, när upplevelsen är över återkommer olustkänslorna.

Som du vet så varar inte känslor för evigt, innan du vet ordet av är du tillbaka till att önska igen och igen och igen…

Det betyder inte att du inte ska ha roligt och njuta av nöje när du upplever det.

Det betyder bara att du inte ständigt ska söka njutning för sin egen skull, bara för att du upplever tomhet och känslolöshet, acceptera dina känslor och att det även finns dagar som kan kännas jobbiga, men det är under de dagarna vi reflekterar över saker och får oss att utvecklas och växa som människor

Du ska uppskatta vad du har i varje ögonblick oavsett vad det är, det som är det är och det finns väldigt mycket att vara tacksam över.

I och med detta kommer du inte heller att vara olycklig när du inte upplever nöje.

Du kommer att inse att alla dagar har betydelse så länge du kan inse att allt har ett syfte.

Tidsperspektiv

Tid är som sand som rinner mellan fingrarna, den kommer aldrig tillbaka.
Kan vi inte förvalta den tid som vi har, kan vi eller aldrig förvalta vår potential som människa.
Tiden är lika för alla oavsett var vi befinner oss, produktiva människor vet att förvalta sin tid på bästa sätt.
De som skiljer de upplysta från övriga är deras sätt att hantera tiden.

doctor-and-nurse-reviewing-medical-record-in-hospitaljpg
"De upptagna människorna har mest tid över"

De människor som säger att de inte har tid, har planerat tiden och livet dåligt, de människorna har ofta mycket tid men väldigt dålig planering.

Planera och hantera tid väl, så kommer du även att hantera livet väl.
Ett genomsnittligt liv består bara av niohundrasextio månader eller tjugoniotusen dagar och alla dagar räknas, vi får vad vi fokuserar oss på, kan vi inte förvalta vår tid väl kommer vi heller inte att förvalta livet väl.

Tiden är en icke förnybar resurs.
För att bli effektiv, planera din tid väl, gör det viktigaste först, planera allt du ska göra, ta en timma på söndag och planera in dina veckor väl.

businesswoman-pointing-at-note-on-bulletin-boardjpg

Ta med ALLT som är viktigt i din egenplanering, även träning, meditation, mindfulness, när du ska spendera tid med nära och kära och var närvarande i ALLT du gör, låt inte distraktioner få dig att fly och bli en tidsmissbrukare.

telefonjpg

Telefonen är till för din bekvämlighet, inte andras.
Låt inte andra förbruka din tid, var vaksam över din tid och tidstjuvar.
Sätt gränser, kom ihåg att ingen tid kommer igen, var skoningslös, lär dig säga NEJ.
Du behöver inte svara varje gång det ringer eller ständigt vara online, fokusera på det viktiga i livet och gör det som är viktigt.
Människor i din omgivning kommer att lära sig och respektera dig mer när du sätter gränser.

ATT SLÅ IHJÄL TID är att bara göra det som känns bra och undvika det som känns mindre bra, de mest produktiva människorna gör det som de mindre produktiva människorna inte gör, även om de inte heller gillar att göra det som känns jobbigt, men de har disciplin till att göra det som är viktigt och som ger utdelning i längden.

"De som är herrar över sitt liv lever ett enkelt liv"

Skjut inte upp livet, du vet aldrig vad som kan ske imorgon och då kan det vara för sent, lev idag, ta tillvara på din tid och lev varje sekund, lämna det som inte ger dig ett fullvärdigt liv och lev ditt eget liv.

nwohz77ju20gweq8vujzgeboytwwscsjpeg

Skapa ett dödsbildsperspektiv, vad är det viktigaste i ditt liv?
Vad skulle du göra om din tid var utsatt?
Vänta aldrig på att leva, allt för många människor drömmer om lyckan vid regnbågens slut när den alltid finns med dig.
Lyckan är som din skugga, den finns där, du behöver stanna upp och observera den istället för att ständigt springa ifrån den.

Var observant med vad och var du spenderar din tid, se till att göra det viktigaste först och ha kul under tiden, ingen människa gillar tråkmånsar men de avgudar lyckliga människor, lev och lek dig genom livet, planera det som ska göras och gör det omgående, vi blir bara nöjda av det som vi har gjort inte av det som aldrig blev av.

Allting har sin tid, kasta inte bort tid på oväsentligheter.

Sluta leva som om du har femhundra år på dig.
Den bästa tiden att plantera ett träd var för fyrtio år sedan, den näst bästa tiden är nu, slösa inte bort en sekund av din dag, din tid är dyrbar och se till att göra mycket av det som ger dig glädje.

Lev varje dag som om den vore den sista, lev fullt ut in varje sekund, fokusera på det meningsfulla och sluta fokusera på det som drar ner dig i kriser, drama och kaos.
Lev ett enkelt liv.
Handla som om det vore omöjligt att misslyckas och du kommer garanterat att lyckas.
Låt dig aldrig bli fånge in det förflutna, bli din egen framtidsarkitekt, skapa ditt liv, lev och var tacksam, du har bara ditt liv och tillåt inte något eller någon så ogräs i din trädgård.
86637285-pWG7Xjpg
Håll trappen ren och släpp aldrig in dåliga tankar, sopa bort dem omedelbart och ersätt dem med med livgivande tankar.

Ha ett bra liv och var aktsam med din tid.

Kent Palmgren