Uppsala Mentalcoachning

"Vi har alla har förmågan att uppnå ovanliga saker"

När vi genom mentalträningen tar kontroll över våra tankar , 
tar vi även kontroll över vår attityd oavsett omgivning och
omständigheter.
 

Kent Palmgren

Mentalträningens
Inriktning

Träning och utveckling av mental styrka för en inre harmoni och glädje, vill du ha en förmåga att bibehålla ett fokuserat lugnt sinne oavsett omständigheter.

Vill du skapa en framtid som är bättre både för dig och din omgivning och genom mindre oro och ångest kunna möta det som förut hindrat dig.

Genom mentalträningen lär du dig att slappna av både fysiskt och mentalt, samtidigt genom målbilder och suggestioner programmera in din framtid och sedan låta allt ske.
PÖTT
P
raktik
Ö
vning
T
illämpning 

T
räning

Coachningens 
Inriktning

Coachning är en egen upptäckt av resurser och användning, tillämpning av dessa.

Inom coachningen sätter du upp dina personliga mål genom SMAK och MAKT


____________________________
Självbild

Hur uppfattar jag mig själv?
M
ålbild

Hur ser jag på framtiden?
Attityd
Hur jag tolkar livet?
K
änsla

Hur är mitt inre klimat?
____________________________
Mätbart

Hur ser resultatet ut?Är jag på rätt kurs?
Attraktivt
Målen ska vara attraktiva och positivt formulerade.
Kontrollerbart
Egenkontroll, bryt ner målen till delmål där du själv kan påverka. Målen blir lättare att nå och mer motiverande.
Tidsbestämda
Ett mål utan en dead-line är inget mål utan ett önskemål.

Föreläsningar

Att Stormtrivas

Att kunna stå kvar när det stormar som mest, hur vi kan ta motgångar och bli starkare genom kriser.


Den Mänskliga Faktorn
Karlsborg 2019 föreläsning Human Factors för Flygsäkerhetsofficerare

Föreläser om våra förmågor och brister och varför det går fel ibland och vad vi kan göra åt det.

Ledarskaps
coachning

Utveckla ditt ledarskap.
Oavsett var du befinner dig och vilken position du har. 
Området ledarskap är obegränsat, från idrottsledare till företagsledare och privatliv har vi alla nytta av att ha ledaregenskaper. 

När och där det behövs, jag coachar där behovet finns.

Prisuppgift:
Kontakta mig

Teamcoachning

Lagarbete är lika viktigt som bra ledare, summan av det vi gör tillsammans är större än summan av det individuella prestationerna.
Områder är obegränsat. 
Teamcoachning behövs för både lagidrott och arbetsplatser.  
När och där det behövs, jag coachar där 
behovet finns.
Prisuppgift:
Varierar beroende på var och antal deltagare.
Kontakta mig

Mentalträning

En 36 dagars egenträning i MTI 
Mind Training Initial  med ljudfiler och praktiska övningsuppgifter till det överkomliga priset av
3500,- inkl.

- Muskelavslappning
- Mentalavslappning
- Mentala rummet
Ge dig själv en nystart och få mer kontroll över dina tankar, dina handlingar och beteende.
Ändra dina tankar och skapa den framtid som DU vill ha.

 


Individuella coachsessioner

Nå dina mål genom privat coachning. 
Coachning skiljer sig från mentalträning genom att vara mer direkt och snabbare.

Coachning är till för dig som har fastnat i en tankevolt och behöver mer akut hjälp.  
Prisuppgift:

750.-/session 
600.-/session x 5
500.-/session x 10

Stundentrabatt 15% för coachsessioner och mentalträning

Kontaktformulär