Kent Palmgren Kent Palmgren

Utvecklingsvision

Företag, Ledning och Idrotts coachning där syftet med verksamheten är kärnpunkten.

Grunderna för coachningen är

Kaizen Ikigai 

Små  steg mot ständig förbättring och utveckling och att låta syftet vara visionen för verksamheten.

Att göra motgångar till motiverande framgångsfaktorer.

Erbjuder

Ledarskapscoachning

Erbjuder coachning till de som vill utveckla sitt ledarskap.
Oavsett var du befinner dig och vilken position du har. 
Området ledarskap är obegränsat, från idrottsledare till företagsledare och privatliv har vi alla nytta av att ha ledaregenskaper.

Teamworkcoachning

Lagarbete är lika viktigt som bra ledare, summan av det vi gör tillsammans är större än summan av det individuella prestationerna.
Detta område är även det obegränsat. 
Teamcoachning behövs för både lagidrott och arbetsplatser.

Föreläsningar

Föreläsningar och workshops 2h
  • Ledarskap
  • Teamwork
  • Human Factors
  • Stresshantering
  • Välmående och hälsa

kompetens

Erfarenhet av idrotts, teamcoachning och ledarskapcoachning.
Nuvarande position är som kvalitetsingenjör på Flygstaben inom Försvarsmakten där mina huvuduppgifter är
Flygsäkerhet och Human Factors.
Är pedagogisk utbildad med erfarenhet av föreläsningar.
Genom Unestål Education har jag utbildat mig till: 
Lic.Mentaltränare
Internationellt Certifierad Coach genom ICC
Mindfulness Instructor
---
Praesto Training Hypnos
---
NLP Master från NLP Institutet

"Your mind is your best weapon"

Kontaktformulär